Canon-Logo

Canon-Banner

ADD MEG AZ ÉLMÉNYEIDNEK, AMI JÁR! AKÁR 62 000 FT PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

x

FONTOS:

Kérjük vegye figyelembe, hogy az igénylés abban az esetben érvényes, ha feltölti az alábbi információkat:

Üzletben történt vásárlás esetén a számla másolata

Internetes vásárlás esetén a megrendelés visszaigazolása

Bármilyen vásárlás esetén egy érvényes sorozatszám

Kérjük, töltse ki az összes csillaggal jelölt mezőt!
Személyi adatok
Magyarország
A banki átutalás adatai
?
?
A termék adatai
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
A vásárlást igazoló bizonylat feltöltése
A sorozatszám és az EAN kód fotójának feltöltése
Frissítve ekkor 11:14 / 26-júl-2018

Canon 2018. Nyári pénzvisszatérítési promóció – Általános Szerződési Feltételek


1. PROMÓCIÓS PARTNEREK, PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS RÉSZTVEVŐK
1.1 Ez a promóció kizárólag a www.canon.hu/cashback2018 oldalon a „Résztvevő partnerek” fülön felsorolt kereskedők („promóciós partnerek”) valamelyike által végfelhasználó felé értékesített, meghatározott típusszámú – a www.canon.hu/cashback2018 oldalon a „Résztvevő termékek” fülön felsorolt – termékek („promóciós termékek”) 2018. május 15. és 2018. augusztus 31. közötti időszak („promóciós időszak”) alatt történő vásárlására vonatkozik. A Promóciós Termékeket lehet önállóan használható készülékként, fényképezőgép-vázként, objektívként, illetve kit (fényképezőgép váz+objektív) formájában is értékesíteni, de kit-enként, illetve csomagonként csak EGY promóciós igény érvényesíthető. Így, amennyiben egy kit 2 Promóciós Terméket (fényképezőgép-váz+objektív) tartalmaz, abban az esetben a magasabb értékű Promóciós Termék (fényképezőgép-váz) értéke után jár, illetve kerül kiszámításra a visszatérítendő összeg. Abban az esetben, ha a megvásárolt kit olyan fényképezőgép-vázat tartalmaz, amely nem szerepel a promócióban, nem jár visszatérítés – még akkor sem, ha a kit részeként szereplő objektív önállóan megvásárolva promóciós termék lenne.
1.2 A Résztvevők jogi személyek, vagy 18. életévüket betöltött személyek lehetnek. („Résztvevő”)
1.3 A Résztvevők elfogadják és tudomásul veszik, hogy az alábbi feltételek valamennyi Résztvevőre nézve kötelező érvényűek.
1.4 A promócióban a kijelölt promóciós partnerek-től vásárolt olyan termékek vehetnek részt, amelyek a CANON HUNGARIA Kft. (a továbbiakban CANON HUNGARIA Kft, vagy Canon) közvetítésével kerültek magyarországi forgalomba. Ezért kérjük, hogy a csalódás elkerülése érdekében, egyeztesse a terméket a kereskedővel. (A promócióban résztvevő kereskedők listája a www.canon.hu/cashback2018 oldalon megtalálható, a promócióban résztvevő termékek listájával együtt.)
1.5 A promócióban csak bizonyos EAN kóddal ellátott modellváltozatok regisztrálhatók. A promóció szempontjából érvényes EAN kódokat a jelen Szerződési Feltételek végén felsorolva találja.
1.6 A promócióban résztvevő termékek csak új, eredeti Canon termékek lehetnek. Használt, felújított, átalakított, hamisított, és a Canon cégcsoport szellemi tulajdonjogait bármiféle módon sértő termékek (pl. parallel importból származó termékek, vagy „szürke termékek”) nem vehetnek részt ebben a promócióban.
1.7 Nem vehetnek részt a Canon által kit-ben (pl. fényképezőgép váz+objektív) forgalomba hozott, de a továbbértékesítést végző kiskereskedő által megbontott és így külön-külön értékesített termékek.
1.8 Különleges értékesítői kizárások: minthogy csak a kijelölt magyarországi kiskereskedőktől vásárolt termékek minősülnek promóciós terméknek, ezért az Ebay-en, vagy Amazon-on vásárolt, akár új, akár használt termékek nem vehetnek részt a jelen promócióban.

2. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK
2.1. A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt vásároljon legalább 1 darab promóciós terméket a promócióban részt vevő kereskedők valamelyikétől ÉS érvényes igénybejelentést nyújtson be online legkésőbb 2018. szeptember 31-ig.
2.2. Az igénybejelentést a promóciós termék megvásárlását követően 2018. május 15-e és 2018. szeptember 31-e között a www.canon.hu/cashback2018 oldal „Regisztráció” link-jén található űrlap teljes és pontos kitöltésével lehet benyújtani – ahol meg kell adni a készülék sorozatszámát, EAN vonalkódját és a vásárlást igazoló bizonylatot is. A Résztvevőknek az online igénybejelentéshez be kell szkennelni (vagy olvashatóan lefotózni), fel kell tölteni és csatolni kell a vásárlás során kapott pénztári bizonylatot, vagy internetes vásárlás esetén a rendelés visszaigazolását, továbbá bármilyen jellegű vásárlás esetén a termék sorozatszámát és vonalkódját is.
2.3. Az igénybejelentéskor szükséges egy magyarországi banknál vezetett bankszámla adatainak megadása is, amelyre az átutalást kéri a Résztvevő. Ezt követően a Résztvevők értesítést kapnak az igénybejelentés megérkezéséről e-mail formájában. Amennyiben az igénybejelentés feldolgozásától számított 24 órán belül nem kap értesítő e-mailt, vagy nincs e-mail elérhetősége, kérjük, hogy hívja az igénybejelentő forródrótot a +36/1235-5315 számon.
2.4. A Promóció a Canon termékek készletének erejéig érvényes. A Canon nem vállal felelősséget azért, hogyha a kereskedők a Promóciós Időszak alatt nem teljesítik a Promóciós Termékekre vonatkozó rendeléseket.
2.5. A Canon 2018. szeptember 31-e után érkező igénybejelentéseket nem fogad el. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha az utolsó regisztrációs napon előálló esetleges hálózati terhelés miatt meghiúsul a regisztráció. Hiányos és olvashatatlan igénybejelentéseket a Canon szintén nem fogad el.
2.6. Vásárolt termékenként csupán egy promóciós igénnyel lehet élni.
2.7. Egy sorozatszám csak egyszer regisztrálható. Ebből fakadóan a második, vagy azt követő további regisztrációs kísérlet sikertelenségéért a Canon nem felelős.
2.8. Amennyiben online vásárlást követően a vásárló él az elállási jogával, a Canon a pénz visszafizetését megtagadhatja. Amennyiben a kifizetés megtörtént, illetve ha a Canon tudomására jut bármilyen csalás, akkor jogában áll jogi lépéseket tenni bármely érintett résztvevővel szemben.
2.9. Azon személyek, akik egyszerre nagyszámú terméket (10 terméknél többet) vásárolnak, nem vehetnek részt a promócióban.
2.10. Egy résztvevő legfeljebb 10 különböző promóciós terméket regisztrálhat.
2.11. Egy résztvevő egy adott típusból csak 1 darab regisztrációjára jogosult. Hasonló promóciós termékek (pl. azonos típusú fényképezőgépvázat tartalmazó különböző kit-ek, vagy azonos típusok különböző színvariációi) ebből a szempontból nézve azonos típusnak minősülnek.
2.12. Minden egyes Résztvevő külön-külön bankszámlaszámot köteles megadni. A Canon nem köteles a pénzvisszatérítés teljesítésére, azokban az esetekben, ahol kettő vagy több résztvevő azonos bankszámlaszámot ad meg a regisztrációkor.
2.13. A regisztrációkor a vásárlói, illetve viszonteladói név-/cím- adatoknak a számlán, vagy egyéb, a vásárlást igazoló dokumentumon megadott megfelelő adatokkal megegyezőeknek kell lennie.
2.14. A Promóciós Partnerek nem regisztrálhatnak a promócióban, még vásárlóik nevében, illetve azok helyett sem.
2.15. Másik pénzvisszatérítési promócióban egyszer már regisztrált termékek ebben a promócióban még egyszer nem regisztrálhatók. Ilyen ismételt regisztrációból adódó sorozatszám-egyezés esetén a második regisztráció elutasításra kerül.
2.16. Ezt a promóciót a Canon által nyújtott egyéb promóció keretében nem lehet igénybe venni.

3. PÉNZVISSZATÉRÍTÉS
3.1 Az igénybejelentés átvételét és igazolását követően a Canon promóciós partnere külföldről, nem magyarországi pénzintézet útján közvetlen banki utalást indít a regisztrációs űrlapon megadott bankszámlára. Más fizetési mód nem választható, és sem készpénz, sem pedig csekk nem adható.
3.2. A Canon törekszik arra, hogy a banki átutalást a teljes és érvényes regisztráció visszaigazolását követő 28 napon belül teljesítse.
3.3. A regisztrációkor a kedvezményezett bankszámla adatainak a hibátlan megadása a Résztvevő felelőssége. A Canon nem vállal felelősséget a helytelenül, hiányosan, vagy pontatlanul megadott bankszámla adatokból eredő károkért.
3.4. A banki átutalás pénzneme forint (HUF).
3.5. Csak magyarországi banknál vezetett bankszámlaszám adható meg érvényesen. A Canon promóciós partnere nem indít átutalást külföldi (nem magyarországi) bankszámlára.
3.6. Az egyes promóciós termékek vásárlása és regisztrációja esetén visszatérítendő pénzösszeget a jelen Szerződési Feltételek végén található táblázat tartalmazza.

4. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE
4.1. A Promóter a CANON HUNGARIA Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.

5. JOGNYILATKOZAT
5.1. A Canon nem vállal felelősséget a jelen promóció keretében a Résztvevők által bármilyen módon okozott vagy elszenvedett bármilyen veszteségért, kárért, illetve sérülésért. Ezzel együtt a jelen feltételek semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák a Canon felelősségét a Canon alkalmazottai és ügynökei bizonyított gondatlanságából következő személyi sérülésért és halálesetért.
5.2. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha a jelen ajánlat vis maior esetnek minősülő olyan körülmény miatt nem kerül teljesítésre, amely - nem a felek hibájából - ellehetetleníti az elégséges teljesítést.
5.3. A Canon nem vállalja a visszatérített pénz jóváírása során a Résztvevő magyarországi pénzintézeténél esetlegesen felmerülő banki költségek (mint pl. elszámolási jutalék) megtérítését.
5.4. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen promóciót bármikor leállítsa, módosítsa és/vagy megváltoztassa. A Canon a jelen feltételeket mindenféle felelősség nélkül jogosult megváltoztatni. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azon igénybejelentéseket/Résztvevőket, amelyek, illetve akik tekintetében a promócióval kapcsolatos visszaélés gyanúja felmerül. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és semmilyen értesítési kötelezettséggel nem járnak.

6. SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELEM
6.1. A Promócióban történő részvétel ingyenes. Az igény benyújtásával a Résztvevő önként beleegyezik és felhatalmazza a promóció szervezőjét, a CANON HUNGARIA Kft.-t, valamint promóciós partnerét (Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) mint adatkezelőt személyes adatainak (név, lakcím, e-mailcím, telefonszám és bankszámlaszám) a promóció, valamint a Canon által a promóció keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing célokra történő tárolására és feldolgozására, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Résztvevők által biztosított személyes adatokat a Canon, illetve az azzal együttműködő cégek a promóció kezelése céljából, és/vagy olyan marketing célból használják, mint az információk promóció nyilvántartását végző harmadik felek számára történő biztosítása.
6.2. Amennyiben a Résztvevő nem kívánja adatait marketing célú felhasználásra, illetve jövőbeli hasonló promóciókról való értesítés céljából megadni, úgy az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrikát, NE töltse ki.
6.3. A Résztvevő által a Canon-nak, vagy annak promóciós partnerének átadott bármilyen jellegű személyes adat kizárólag a jelen Promóció céljaira és az ennek lebonyolításához szükséges időtartama alatt használható fel a hatályos, személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően.
6.4. A Résztvevők személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatkezelés célja a promóció lefolytatása, és abban az esetben, ha ahhoz a Résztvevő további (nem kötelező) hozzájárulását adja, adatai a promóció szervezőjének egyéb marketingcéljaira is felhasználásra kerülnek. A promóció Résztvevői jogosultak megtekinteni és kijavítani saját adataikat. A személyes adatok megadása elengedhetetlen a promócióban történő részvételhez.

7. JOG ÉS JOGHATÓSÁG
7.1. A jelen feltételekre, illetve az azokra vonatkozóan vagy azokkal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar anyagi jog az irányadó, és azokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Canon székhelye szerinti bíróságnak van kizárólagos illetékessége.

7.2. A promócióban regisztrálható típusok, érvényes EAN kódok és a visszatérítendő pénzösszegek:

Termékcsoport

Típusszám

EAN kód

Pénzvisszatérítés

DSLR

EOS 80D Body

8714574636405

              31 000 Ft

DSLR

EOS 80D 18-55 IS STM

8714574636412

              31 000 Ft

DSLR

EOS 80D 18-135 IS USM Nano

8714574636498

              31 000 Ft

DSLR

EOS 80D 18-200 4CE

8714574651712

              31 000 Ft

DSLR

EOS 77D BK BODY

4549292083583

              31 000 Ft

DSLR

EOS 77D BK 18-55 IS STM

4549292096255

              31 000 Ft

DSLR

EOS 77D BK 18-135 IS USM

4549292083590

              31 000 Ft

DSLR

EOS 77D 18-135 IS U VUK

8714574650647

              31 000 Ft

DSLR

EOS 800D BK BODY

4549292083552

              16 000 Ft

DSLR

EOS 800D BK 18-55 IS STM

4549292083736

              16 000 Ft

DSLR

EOS 800D BK 18-135 S

4549292083743

              16 000 Ft

DSLR

EOS 800D BK 18-200

8714574650494

              16 000 Ft

DSLR

EOS 200D BK BODY

4549292091328

              16 000 Ft

DSLR

EOS 200D BK 18-55

4549292092707

              16 000 Ft

DSLR

EOS 200D BK 18-55 S CP

4549292091335

              16 000 Ft

DSLR

EOS 200D WH 18-55 S CP

4549292091434

              16 000 Ft

DSLR

EOS 200D SL 18-55 S CP

4549292091502

              16 000 Ft

DSLR

EOS 200D 18-55+100EG+16GB

8714574653501

              16 000 Ft

DSLR

EOS 200D 18-55 S CP + 50 1.8 S

8714574653532

              16 000 Ft

DSLR

EOS 200D 18-55 + 75-300

8714574653563

              16 000 Ft

DSLR

EOS 200D 18-135 S

8714574653594

              16 000 Ft

DSLR

EOS 200D 18-55 IS STM CP+BP13+LP-E17

8714574653624

              16 000 Ft

 

 

 

 

Mirrorless

EOS M50 BK M1545S+50 1.8S+ADA

8714574657639

              16 000 Ft

Mirrorless

EOS M50 BK M15-45S+SB130+16GB

8714574657660

              16 000 Ft

Mirrorless

EOS M50 BK BODY

4549292109412

              16 000 Ft

Mirrorless

EOS M50 BK M15-45 S

4549292108910

              16 000 Ft

Mirrorless

EOS M50 BK M15-45 S+M22

4549292109467

              16 000 Ft

Mirrorless

EOS M50 BK M15-45 S+M55-200

4549292109009

              16 000 Ft

Mirrorless

EOS M50 BK M18-150

4549292109498

              16 000 Ft

Mirrorless

EOS M50 WH BODY

4549292109528

              16 000 Ft

Mirrorless

EOS M50 WH M15-45 S

4549292109177

              16 000 Ft

Mirrorless

EOS M50 WH M18-150

4549292109580

              16 000 Ft

Mirrorless

EOS M100 BK BODY

4549292093650

              12 500 Ft

Mirrorless

EOS M100 BK M15-45 S+M55-200 S

4549292093759

              12 500 Ft

Mirrorless

EOS M100 BK M15-45 S+M22

4549292096903

              12 500 Ft

Mirrorless

EOS M100 BK M15-45 S + IRISTA

8714574654539

              12 500 Ft

Mirrorless

EOS M100 WH BODY

4549292093810

              12 500 Ft

Mirrorless

EOS M100 WH M15-45 S+M55-200 S

4549292093896

              12 500 Ft

Mirrorless

EOS M100 WH M15-45 S + IRISTA

8714574654546

              12 500 Ft

Mirrorless

EOS M100 GY BODY

4549292093940

              12 500 Ft

Mirrorless

EOS M100 GY M15-45 S+M55-200 S

4549292094022

              12 500 Ft

Mirrorless

EOS M100 GY M15-45 S + IRISTA

8714574654553

              12 500 Ft

 

 

 

 

Objektív

EF 100mm, 2.8L Macro IS USM

4960999635170

              39 000 Ft

Objektív

EF 24-70mm, 4.0 L IS USM

4960999845807

              62 000 Ft

Objektív

EF 16-35mm 1:4,0L IS USM  

4549292009903

              31 000 Ft

Objektív

EF 100-400mm, 1:4.5-5.6 L IS II USM

4549292010350

              93 000 Ft

Objektív

EF-S 18-200mm, f/3.5-5.6 IS

4960999575056

              31 000 Ft

Objektív

EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM

4549292037708

              31 000 Ft

Objektív

EF 24-105mm, f/4L ISII USM

4549292063615

              39 000 Ft

Objektív

EF 135mm 1:2,0 L USM

4960999213743

              31 000 Ft

Objektív

EF-M 18-150mm

4549292063455

              12 500 Ft

Objektív

EF-M 18-150mm

4549292063561

              12 500 Ft

 

 

 

 

Kompakt

Powershot G1X MKIII

4549292100655

              16 000 Ft

Kompakt

Powershot G3X

4549292034615

              16 000 Ft

Kompakt

Powershot G5X

4549292052893

              12 500 Ft

Kompakt

Powershot G7X MKII

4549292056365

                9 500 Ft

Kompakt

Powershot G7X MKII Premium kit

8714574639543

                9 500 Ft

Kompakt

Powershot SX730 HS BK

4549292082524

                9 500 Ft

Kompakt

Powershot SX730 HS SL

4549292082616

                9 500 Ft

Kompakt

Powershot SX730 HS BK Travel kit

8714574651620

                9 500 Ft

Kompakt

Powershot SX730 HS SL Travel kit

8714574651651

                9 500 Ft

 

 

 

 

Vaku

Speedlite430 EX III

8714574632926

              20 000 Ft

 

 

 

 

Video

LEGRIA GX10

8714574654751

              62 000 Ft

* Kijelentem, hogy a promóció részvételi feltételeit elolvastam és elfogadom. Elolvastam és elfogadom a Canon Használati feltételeit és az Adatvédelmi nyilatkozatot.
Jelölje be ezt a mezőt, amennyiben igényli a Canon termékeivel, szolgáltatásaival és eseményekkel kapcsolatos hírleveleit.

Ha le szeretnél iratkozni a tőlünk származó marketinganyagok fogadásáról, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba: canon-unsubscribe@promotion-support.com