Canon-Logo

Canon-Banner

Zachyťte letní atmosféru technikou Canon!

x

DŮLEŽITÉ:


Vezměte prosím na vědomí, že ověření vašeho nároku může trvat déle, pokud nedodáte veškeré požadované informace.

Pro nákupy v prodejně – KOPIE pokladního dokladu

Pro nákupy na internetu – KOPIE faktury

Pro VŠECHNY nákupy – PLATNÉ sériové číslo

V případě dotazů týkajících se propagační akce, klikněte prosím zde

Vyplňte prosím všechna povinná pole označená "*".
Osobní Údaje
Česká republika
Bankovní převod
Jedním z požadovaných údajů pro mezinárodní platby je IBAN a SWIFT number. Pokud tyto údaje neznáte, obraťte se na vaši banku. Nebo můžete vaše bankovní údaje zkontrolovat zde.
?
?
Informace o produktu
DD/MM/RRRR
DD/MM/RRRR
DD/MM/RRRR
DD/MM/RRRR
DD/MM/RRRR
DD/MM/RRRR
DD/MM/RRRR
DD/MM/RRRR
DD/MM/RRRR
DD/MM/RRRR
Aktualizováno dne 7:37 / 17-srp-2018

Podmínky akce Canon letní cashback

1. PROPAGOVANÉ PRODUKTY, DOBA TRVÁNÍ AKCE A ÚČASTNÍCI
1.1 Tato propagační akce se vztahuje pouze na níže uvedené produkty zakoupené v České republice u maloobchodního prodejce uvedeného v přehledu na těchto webových stránkách v době od úterý 15. května 2018 do úterý 31. srpna 2018 včetně.
1.2 Všichni účastníci musejí být starší 18 let a mít trvalé bydliště v České republice.
1.3 U všech účastníků se předpokládá, že četli tyto podmínky, souhlasí s nimi a jsou jimi vázáni.
1.4 Všechny produkty musejí být zakoupeny v České republice od místního prodejce, přičemž je nutné, aby tento prodejce odebral produkty od Canon CZ nebo společnosti Canon z Evropského hospodářského prostoru (EHP). Ověřte si prosím u svého prodejce, zda požadovaný produkt splňuje všechny výše uvedené podmínky, ať se vyhnete zklamání.
1.5 Veškeré propagované produkty musejí být nové a musí se jednat o originální produkty Canon. Použité, renovované nebo přepracované produkty, jakož i produkty padělané a produkty porušující intelektuální vlastnictví Canon group jakýmkoliv způsobem (například (mimo jiné) produkty z tzv. šedého dovozu) jsou z této akce vyloučeny.
1.6 Vyloučení specifických prodejců: Veškeré produkty zakoupené přes ebay, bez ohledu na to, zda jsou prodávány jako nové či nikoliv, jsou z této akce vyloučeny. Veškeré produkty zakoupené od nezávislých prodejců na Amazon.com (stejně tak přímo od společnosti Amazon), bez ohledu na to, zda vlastní dodání realizuje Amazon či nikoliv, jsou z této akce vyloučeny.
1.7 Při nákupu kitu (tělo a objektiv) lze uplatnit cashback pouze na tělo.

2. JAK SE ZAPOJIT DO AKCE
2.1. Pro účast v akci je třeba zakoupit Propagovaný produkt v České republice od vybraného prodejce, a to v průběhu Propagačního období. SOUČASNĚ je třeba podat prostřednictvím webových stránek akce platný nárok, a to od úterý 15. května do půlnoci v pátek 30. září 2018.
2.2. Nároky je třeba podat prostřednictvím úplného a správného vyplnění (včetně zadání platného sériového čísla produktu EEA) webového formuláře pro podání nároku. Za tím účelem je také třeba oskenovat a připojit pokladní doklad nebo potvrzení objednávky z internetového obchodu. Účastníci následně obdrží email s potvrzením o přijetí jejich nároku.
2.3 Akce platí do vyprodání zásob propagovaných produktů. Canon nezodpovídá za to, když maloobchodní prodejci nebudou schopni uspokojit objednávky Propagovaných produktů v rámci Propagačního období.
2.4. Canon nebude zpracovávat žádné nároky přijaté po datu uzávěrky, tedy po půlnoci 30. září 2018. Canon nebude zpracovávat žádné nároky, které uzná za nedostatečně nebo nečitelné vyplněné. Canon nezodpovídá za žádné opožděné přijetí nároku a neúspěšný příjem.
2.5. Lze vznést pouze jeden nárok na jeden propagovaný produkt. Propagační produkty vrácené (bez prodlení) prodejci (ať již z důvodu odstoupení od smlouvy, nebo reklamace) nebudou platné pro propagační akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla propagační akce. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky.
2.6. Nároky podniků či fyzických osob, které nakupují ve větším množství (více než 10 propagovaných předmětů v průběhu propagačního období, pokud se nejedná o příslušné produkty zahrnuté do sad, jak je popsáno v článku 1.1), jsou vyloučeny z této akce.
2.7. Tuto akci lze kombinovat se stálou nabídkou v rámci akce Virtual Kit.

3. VRÁCENÍ PENĚZ
3.1. Účastníci získají peníze zpět ve výši stanovené pro jednotlivé propagované produkty.
3.2. Po přijetí a potvrzení nároku zajistí Canon přímý BACS převod peněz na bankovní účet účastníka. K tomuto způsobu není poskytována žádná alternativa. Peníze nebudou vypláceny hotově ani šekem.
3.3. Canon se bude snažit převést peníze prostřednictvím BACS do 28 dnů od přijetí úplného a platného nároku.
3.4. Měnou pro vrácení peněz je česká koruna (Kč).
3.5. Peníze budou oproti platným nárokům zasílány výhradně formou bankovního převodu.
3.6. Ke každé schválené registraci získá účastník 100 GB prostoru na cloudovou službu irista.com formou kódu, který bude zaslán e-mailem. Účastník následně může uplatit na irista.com.

4. PROMOTÉR
4.1. Promotérem akce je Canon CZ

5. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
5.1. V maximálním možném rozsahu dle zákona nenese společnost Canon odpovědnost za žádné přímé či nepřímé ztráty, škody či zranění jakékoliv povahy, které účastník utrpí v souvislosti se svou účastí v této akci.
5.2. Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo změnit tuto akci, aniž by z toho pro něj vyplývaly jakékoliv závazky.
5.3. Canon si vyhrazuje právo prověřit jakýkoliv nárok ohledně souladu s těmito podmínkami a vyžádat si dodatečné informace a dokumenty. Canon si vyhrazuje právo vyřadit jakýkoliv nárok či Účastníka z akce, pokud nabude oprávněného podezření, že došlo k jakémukoliv pokusu o zneužití akce. Veškerá rozhodnutí společnosti Canon ohledně této akce jsou konečná a nebudou o nich vedena žádná jednání.

6. DATA
6.1. Společnost Canon Europa N.V. a Canon Europe Limited, zaregistrovaná ve Velké Británii pod číslem 4093977 a se sídlem na adrese 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Velká Británie, jsou kontrolory údajů pro účely příslušných zákonů a předpisů platných v oblasti ochrany osobních údajů, pokud jde o jakékoliv osobní údaje dodané účastníky v souvislosti s touto propagační akcí. Všechny osobní údaje budou zpracovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi její skupiny výhradně k administrativnímu zajištění této propagační akce včetně poskytnutí těchto údajů třetím stranám sjednaným pro administrativní úkony propagační akce nebo pro libovolné oprávněné marketingové účely. Pokud si účastníci nepřejí, aby byly jejich kontaktní informace použity pro marketingové účely nebo aby je společnost Canon v budoucnu kontaktovala v souvislosti s podobnými propagačními akcemi, NEMĚLI by zaškrtávat příslušné políčko při vyplňování formuláře žádosti.

* Potvrzuji, že jsem si přečetl/a a přijímám smluvní podmínky této promoakce. Souhlasím s podmínkami akce a nastavením ochrany osobních údajů.
Zároveň souhlasím s přijímáním obchodních sdělení společnosti Canon o produktech, událostech a službách.

Pokud se chcete odhlásit od odběru marketingových materiálů od nás, kontaktujte nás na adrese: canon-unsubscribe@promotion-support.com